Címlap \ Projektről

Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő, adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál

A szervezetfejlesztési projekt megvalósítására 19 964 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el Makó Város Önkormányzata 2008 decemberében.

Az Államreform operatív program keretében az "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" című pályázati kiíráshoz kapcsolódóan szervezetfejlesztési feladatok megvalósítására, valamint az ezeket a feladatokat támogatandó informatikai rendszerek beszerzésére pályázott sikeresen az önkormányzat a "Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő, adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál" elnevezésű projekttel.

A projekt célja a polgármesteri hivatal ügyintézési folyamatainak optimalizálása volt. Ennek érdekében megtörtént az ügyintézési folyamatok feltérképezése; a beszerzett informatikai rendszerek bevezetésével pedig megvalósult az elektronikus adóbevallás, az elektronikus munkafolyamat-kezelés, valamint az - immáron a törvényi előírásoknak megfelelően tanúsított szoftverrel támogatott - elektronikus iratkezelés. Mindezek eredményeként az önkormányzat az ügyintézési idő csökkentését, az ügyintézés gyorsulását és hatékonyságának növelését várja, így szolgálva az ügyfelek megelégedését.

Az ügyviteli folyamatok felmérésére, optimális átalakítására, valamint a beszerzett informatikai rendszerek bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére az önkormányzat tanácsadó szolgáltatásait vette igénybe. A tanácsadói munka során megvalósult a jelenlegi folyamatok, munkamódszerek, illetve informatikai rendszerek felmérése. A tanácsadói tevékenység részét képezte az új rendszer bevezetése, paraméterezése, valamint az adatmigrációnak és a rendszer integrációjának a felügyelete.

A projekt keretében sor került az elektronikus ügyiratkezelés és iktatás, munkafolyamat-kezelés és ellenőrzés, valamint elektronikus adóbevallás funkciókat megvalósító informatikai rendszerek licenceinek beszerzésére.

   

Az elektronikus ügyiratkezelés és iktatás megvalósítását lehetővé tevő rendszer segítségével az önkormányzathoz beérkező valamint a kipostázott dokumentumok pontos, naprakész nyilvántartása valósítható meg. Emellett a jelenleg nagy mennyiségű papírhasználat is csökkenthető. A beszerzett iktató program kibővítetten felel meg a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeinek.

A munkafolyamat kezelő és ellenőrző funkciók ellátását biztosító alkalmazás a Polgármesteri Hivatalban folyó szerteágazó munka szervezését támogatja. A rendszerbe előre meghatározott folyamatok kerülnek, illetve egyedi feladatok kiosztására is lehetőség kínálkozik. Segítségével könnyen ki lehet szűrni a késésben levő, időben be nem fejeződött folyamatokat. Az elektronikus adóbevallást lehetővé tevő rendszer az ügyfelek adóbevallásának elkészítését segíti elő. A rendszer biztosítja az adóbevallás nyomtatványok on-line kitöltését. De lehetővé teszi a nyomtatványok letöltését is, melyeket aztán kinyomtatva, majd kitöltve az adózó elküldhet a Polgármesteri Hivatal részére.

A beszerzett informatikai rendszerek webes alapú, vékony-kliens architektúra szerint kialakított megoldások. Az ügyintézők, illetve az adóbevallás rendszert használó ügyfelek internet-böngésző segítségével érhetik el a rendszert, vagyis nem lesz szükségük egyéb programok telepítésére. Ezzel a rendszer üzemeltetésének költségei is várhatóan alacsonyabbak lesznek.

A projekt megvalósításával a város jelentős eredményt ért el a települési stratégiájában, valamint a Makó Város Önkormányzata Informatikai Stratégiájában lefektetett ügyfélközpontú, hatékony szolgáltató közigazgatás megvalósításában.

A projekt összköltségvetése 21 700 000 Ft, melyhez a fenti pályázati konstrukció 92%-os támogatást biztosított.

A támogatás kedvezményezettje: Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

A pályázat kezelése és a projekt lebonyolítása során a közreműködő szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Közreműködő Szervezet Igazgatóság - Közigazgatási Operatív Programok Igazgatósága (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.).

Projekt irányítási rendszer
ÁROP-1.A.2/A.-2008-0012Az ÁROP-1.A.2/A.-2008-0012 számú Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő elektronikus adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál című projekt a makói Polgármesteri Hivatalnak, mint szervezetnek a fejlesztését szolgálja. A Hivatal vezetője és így a projektben megvalósuló fejlesztések egyszemélyi vezetője (a döntési kompetenciák hordozója) a jegyző. A projekt megvalósítására projekt-menedzsment egység jött létre, melyet dr. Ortutay Miklós aljegyző (egyben közbeszerzési szakértő) vezet, a projekt pénzügyi vezetője Fodor Gabriella pénzügyi szakértő, míg a projekt szakmai vezetője Nagy Tamás, a Hivatal informatikai vezetője. A projekt-menedzsment egység feladata a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység a projekt szereplői között: a fejlesztéseket végrehajtó vállalkozók, a Hivatal ügyosztályai, mint a fejlesztés címzettjei, továbbá a döntési jogköröket gyakorló hivatalvezető, a jegyző között.


A Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő elektronikus adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Kedvezményezett: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Honlapcím: www.nfu.hu

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Honlapcím: www.vati.hu